प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
रौतहट जिल्ला अन्तर्गत न.पा तथा गाँउपालिका प्रमुख-उपप्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत विवरण प्रकाशन suchana विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
रौतहट जिल्ला अन्तर्गत न.पा तथा गाँउपालिका प्रमुख-उपप्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत विवरण
रौतहट जिल्ला अन्तर्गत स्थानीय तह न. पा तथा गाउपालिकाको जनसंख्या, छेत्रफल तथा गरिबीको स्थिती विवरण प्रकाशन सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
रौतहट जिल्ला अन्तर्गत स्थानीय तह न. पा तथा गाउपालिकाको जनसंख्या, छेत्रफल तथा गरिबीको स्थिती विवरण
आ.व. २०७४/२०७५ को जिल्ला परिषद, विषयगत समिति र एकिकृत योजना तर्जुमा बैठक सम्बन्धि कार्ययोजना प्रकाशन, सूचना सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७४/२०७५ को जिल्ला परिषद, विषयगत समिति र एकिकृत योजना तर्जुमा बैठक सम्बन्धि कार्ययोजना
ग.वि.स. सचिवहरुको सरुवा तथा पदस्थापन प्रकाशन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
ग.वि.स. सचिव सरुवा
सेवा करार सम्झौता गर्न आउने बारे (सिमाक्षेत्र) प्रकाशन, सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सेवा करार सम्झौता गर्न आउने बारे (सिमाक्षेत्र)
आ.व.२०७३/०७४ को नगर तथा गाउँ परिसदको विवरण प्रकाशन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
[embeddoc url="http://ddcrautahat.gov.np/wp-content/uploads/2017/01/2073.074-Nagar-Parisad-ko-Bibran-2.pdf" download="all"]
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको विवरण (आ.व.२०७३/०७४) प्रकाशन 2073.09.08 सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको विवरण (आ.व.२०७३/०७४)
वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीको प्रतिवेदन प्रकाशन, वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन २०७३-५-७ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीको प्रतिवेदन
समीक्षा गोष्ठीको निष्कर्ष र सारसंक्षेप प्रकाशन २०७३-०५-१० सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
समीक्षा गोष्ठीको निष्कर्ष र सारसंक्षेप
MCPM_VDC result 071/72 प्रकाशन २०७३-४-१८ सुचना साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
MCPM_VDC result 071/72
MCPM ddc result 071/72 प्रकाशन २०७३-०४-१८ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
MCPM ddc result 07172
रौतहट जिल्लाको जनसान्खिक विवरण प्रकाशन २०७३-०४-११ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
रौतहट जिल्लाको जनसान्खिक विवरण
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना प्रकाशन २०७३-०४-०६ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना
जिल्ला विकाश योजना ७२-०७३ प्रकाशन २०७२-१-२२ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकाश योजना ७२-०७३
Skip to toolbar