बजेट तथा कार्यक्रम


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
MSNP Updated Ward of Rautahat Municipality बजेट तथा कार्यक्रम विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
MSNP Updated Ward of Rautahat Municipality
वहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यक्रमको प्रतिबेदन बजेट तथा कार्यक्रम सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यक्रमको प्रतिबेदन
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यक्रम आ.व.२०७३/०७४ बजेट तथा कार्यक्रम, सूचना सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यक्रम आ.व.२०७३/०७४
आ.व.२०७३/२०७४ को जिल्ला विकास योजना बजेट तथा कार्यक्रम सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
[embeddoc url="http://ddcrautahat.gov.np/wp-content/uploads/2017/01/DDC-24Parishad.zip" download="all"]
आ व २०७३/७४ को गा. वि. स को बजेट बजेट तथा कार्यक्रम २०७३-५-७ सुचना साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गाउँ विकास समिति अनुदानमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को विनियोजित बजेट बाँडफाँड र खर्च गर्ने अख्तियारी
आ.व २०७२/७३ मा जि.वि.स द्वारा संचलित योजना बजेट तथा कार्यक्रम, योजना तथा परियोजना २०७३/३/१२ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व २०७२/७३ मा जि.वि.स द्वारा संचलित योजना
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-१२-२५ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र नंं ६ मा विनियोजन भएको रकमबाट संचालन हुने योजनाहरुको नियमानुसारले हुने कन्टिनजेन्सी कट्टा गरि लागत इस्टिमेट तयार गर्न जिल्ला प्रविधिक कार्यालयलाई गरिएको पत्रचारको जानकारी.
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार बिशेष कार्यक्रम बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-१२-२५ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र नंं १ देखी ५ सम्म विनियोजन भएको रकमबाट संचालन हुने योजनाहरुको नियमानुसारले हुने कन्टिनजेन्सी कट्टा गरि लागत इस्टिमेट तयार गर्न जिल्ला प्रविधिक कार्यालयलाई गरिएको पत्रचारको जानकारी.
Skip to toolbar