आ व २०७३/७४ को गा. वि. स को बजेट

शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ व २०७३/७४ को गा. वि. स को बजेट बजेट तथा कार्यक्रम २०७३-५-७ सुचना साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गाउँ विकास समिति अनुदानमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को विनियोजित बजेट बाँडफाँड र खर्च गर्ने अख्तियारी

Skip to toolbar