रौतहट जिल्लाका न.पा. / गा.पा.हरु : गौर नगरपालिका, चन्द्रपुर नगरपालिका, गरुडा नगरपालिका, गढीमाई नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका, ईशनाथ नगरपालिका, राजदेवी नगरपालिका, परोहा नगरपालिका, गुजरा नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, कटहरीया नगरपालिका, राजपुर नगरपालिका, वृन्दावन नगरपालिका, बौधिमाई नगरपालिका, माधव नारायण नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, दुर्गाभगवती गाँउपालिका, यमुनामाई गाँउपालिका ।

रौतहट जिल्लाका न.पा. / गा.पा.हरु : गौर नगरपालिका, चन्द्रपुर नगरपालिका, गरुडा नगरपालिका, गढीमाई नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका, ईशनाथ नगरपालिका, राजदेवी नगरपालिका, परोहा नगरपालिका, गुजरा नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, कटहरीया नगरपालिका, राजपुर नगरपालिका, वृन्दावन नगरपालिका, बौधिमाई नगरपालिका, माधव नारायण नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, दुर्गाभगवती गाँउपालिका, यमुनामाई गाँउपालिका ।

Skip to toolbar