जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरूको स्थलगत अनुगमन कार्य सम्पन्न गरियो।

आज मिति २०७७।०३।२१ गते जिल्ला समन्वय समिति रौतहटबाट जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरूको स्थलगत अनुगमन कार्य सम्पन्न गरियो।

Skip to toolbar